Svalbard

Dukker jævnligt op som en god historie i aviserne. Det er her at Nordisk Genbank har deres back up af alle de frø som kan opbevares i lang tid, når de er frosset ned. Den mindre farverig historie er at frøene opbevares i en mindre park af kummefrysere i det sydlig Skåne.