International udvikling

Gennem mange år har der været en stigende bekymring for en stadig større ensretning eller forarmelse af både de dyrkede plantearter såvel som de vilde planter. Bekymringerne er international. Lokalt her i Danmark, eller måske endda i Europa, har der været en tendens til, at det var et stor problem andre steder i verden. Tænk f.eks. på de store områder af regnskov, som forsvinder hver dag. Derfor er der vedtaget forskellige internationale traktater, som har til formål at øge mangfoldigheden af planter over hele verden.

Nu også i Europa

Efter mest at have været optaget af hvad der skete, eller måske netop ikke sket andre steder, er blikket også blevet rettet mod de lokale planter. Både de vilde, men også de dyrkede. Forholdene er nemlig de samme. Vilde planter forsvinder i takt med menneskeskabte ændringer påvirker deres naturlig voksesteder. Den samme udvikling ses inden for landbrugsplanterne. De sorter, som bliver dyrket på markerne af både frugt, grøntsager og landbrugsafgrøder bliver stadigt mere og mere ensartede over store landområder. Lokale sorter bliver udkonkurreret. Derfor er der iværksat programmer i EU, som skal søge at ændre denne udvikling eller rettere at sørge for, at de ikke forsvinder helt ud af landskabet.

Nu også i Danmark

Derfor er der lavet en national dansk strategi for udnyttelsen af plantegenetiske ressourcer. Der kan drages den samme parallel til Danmark. Her har udviklingen dog gået meget hurtigt, da der stort set ikke er tale en nogen form for produktion af lokale sorter længere. Tænk på hvor mange sorter af æble, der findes, og som har været dyrket i Danmark og på hvor få, der er tilbage. Der hvor de "overlever " er i haverne. Ikke i produktionen. Tilbagegangen af mangfoldighed blandt de vilde planter følger også her den hastige forandringer af vores natur og kulturlandskab.